Bluewater och KSSS gör Östersjövatten till dricksvatten

KSSS gör dricksvatten av Östersjövatten på Sandhamn

Tillsammans med Bluewater ska KSSS göra Östersjövatten till dricksvatten åt sommarens besökare på Sandhamn så att de inte behöver tära på öns befintliga vattenförråd.

KSSS vill öka tillgången på dricksvatten på Sandhamn i sommar genom att öppna en unik ”vattenoas” där man ska omvandla Östersjövatten till rent och välsmakande dricksvatten med hjälp av en högeffektiv och kompakt vattenrenare från Stockholmsbaserade Bluewater, som är världsledande inom lättanvänd vattenreningsteknik.

“Sandhamn, som är en mycket populär turistdestination och med många besökande KSSS-medlemmarna, lider av akut vattenbrist. Därför bestämde vi oss för att försöka hitta en lösning på detta genom att använda vattnet från Östersjön”, säger Magnus Woxén, Operativ chef på KSSS.

“Och tack vare Bluewater kan vi nu erbjuda besökare på Sandhamn rent vatten att dricka, utan att behöva tära på de lokala resurserna, bara ta från Östersjön.”

Bluewater använder sin egen patenterade omvända osmos-teknik för att omvandla det bräckta Östersjövattnet till gott och rent dricksvatten.

De kompakta vattenrenarna från Bluewater renar vattnet från upp emot 99 procent av de vanligaste vattenföroreningarna som bly, kemikalier, läkemedelsrester och mikroorganismer ner till 0,0001 mikroner, vilket är 500 000 gånger mindre än diametern på ett hårstrå. De är även energisnåla och jämfört med den gamla tekniken har vattensvinnet minskat med upp till 82 procent.

Bluewater Oasis - KSSS

Tillsammans med Bluewater ska KSSS göra Östersjövatten till dricksvatten åt sommarens besökare på Sandhamn

KSSS uppmärksammade Bluewater efter att de med stor framgång hjälpt den svenska America’s Cup-utmanaren från KSSS, Artemis Racing att omvandla regnvatten till dricksvatten och tvättvatten för ett hundratal seglare och funktionärer i deras basläger på Bermuda.

Den svenske miljöentreprenören Bengt Rittri, som grundade Bluewater för fyra år sen, säger att Bluewaters avancerade vattenrenare är den ideala lösningen för att avhjälpa problemen med vattenbrist längs de svenska kusterna och i skärgården.

“Bluewater Pro kan producera 5,7 liter renat vatten i minuten direkt från Östersjön och den är väldigt energisnål och kompakt. Det gör den perfekt för sommarhusägare och för platser som Sandhamn, där man drabbas av akuta problem med vattenförsörjningen,” säger Bengt.

Eftersom han engagerat sig hur man kan använda människans uppfinningsrikedom för att hitta lösningar på de problem som hotar vår miljö Bengt Ritti är djupt oroad över den mängd plast som nu hittas i världens alla hav. Då man hittat mikroplaster i magarna på nästan var tredje makrill som fångats i Östersjön, enligt Stockholms universitets Östersjöcentrum, bestämde sig Bengt Rittri för att göra rent dricksvatten och att tackla problemen med plastföroreningar i haven till Bluewaters främsta uppgift.

“Sverige är känt i hela världen för att vara ett rent land, men ändå har Östersjön drabbats av oacceptabla mängde plastavfall och andra föroreningar samt en ökande brist på dricksvatten. Vi är oroade både som individer och som företag och måste nu använda all vår uppfinningsrikedom till att skydda både vårt vatten och vår havsmiljö,” säger Bengt Rittri.

archipelago

Bluewater Pro kan producera 5,7 liter renat vatten i minuten direkt från Östersjön och den är väldigt energisnål och kompakt. Det gör den perfekt för sommarhusägare

“KSSS vill minimera all negativ påverkan som våra aktiviteter kan ha på miljön genom ständigt hitta nya vägar för att arbeta för hållbarhet och miljömedvetande,” säger Stefan Rahm, Klubbdirektör på KSSS. I vårt hållbarhetsarbete ingår att samarbeta med partners som Bluewater, som erbjuder teknik som kan minska skador på miljön genom att skydda våra vattentillgångar och minska behovet av att använda vatten i engångsflaskor.

Besök KSSS hemsida


Kort fakta om miljöförstöringen i Östersjön

  • Närmare 40 ton mikroplaster – partiklar upp till fem millimeter i omkrets – släpps årligen ut i Östersjöns upptagningsområde genom att man använder duschkräm, duschgel eller kroppsskrubbar, enligt Helsingforskommissionen, HELCOM.
  • Vetenskapliga studier visar, skriver HELCOM, att mikroplaster allvarligt skadar den marina miljön och de som lever i den. När mikroplasterna hamnar i vattnet fungerar de som magneter och drar till sig, och bär på, bakterier och olika föroreningar som ”bosätter sig” i partiklarna.
  • Omkring 130 ton polyetenpartiklar från hygienprodukter spolas varje år ner i hushållsavloppen i Östersjöns upptagningsområde, enligt HELCOM.