Jämför produkter

Titta närmare på våra prisbelönta vattenrenare.

Cleone

Cleone

Spirit

Spirit

Pro

Pro

Teknik

Reverse Osmosis
Reverse Osmosis
SuperiorOsmosis
SuperiorOsmosis™
SuperiorOsmosis
SuperiorOsmosis™

Rening

Premium Filtration
Premium Purification*

99%

Premium Filtration
Premium Purification*

99%

Premium Filtration
Premium Purification*

99%

Flöde

Normal Flow
Normal Flow

0.1 [l/min] †
1.8 [USGAL/hr] †

High Flow
High Flow

3.0 [l/min] †
41.8 [USGAL/hr] †

Superior Flow
Superior Flow

5.7 [l/min] †
79.4 [USGAL/hr] †

Andel vatten som filtreras

Normal Recovery
Normal Recovery

Up to 25%

High Recovery
High Recovery

Up to 60%

Superior Recovery
Superior Recovery

Up to 70%

Egenskaper

Pure
Ultra ‡
Plus
Balance ‡
Premium Filteration
Long-life membrane
Premium Filteration
Perfect for cooking
Long Life Membrane
Long-life membrane
Cooking
Perfect for cooking
Brackish Water
Brackish Water ‡

* Reningsgraden anger hur mycket av de flesta kända föroreningarna som avlägsnas. Se faktablad för mer information.

† Vattenflödet kan variera beroende på inflödesvattnets kvalitet och vilka tilläggsfunktioner som valts. Se faktablad för mer information.

‡ Valfri tillägsfunktion.