Jämför produkter

Titta närmare på våra prisbelönta vattenrenare.

Certifiering

Teknik

Reduktion*

Genomsnittlig vattenproduktion

Andel vatten som filtreras

Egenskaper

* Reningsgraden anger hur mycket av de flesta kända föroreningarna som avlägsnas. Se faktablad för mer information.

** Testad enligt standard i Bluewaters egna labb

† Vattenflödet kan variera beroende på inflödesvattnets kvalitet och vilka tilläggsfunktioner som valts. Se faktablad för mer information.

‡ Valfri tillägsfunktion.