Bluewater Pro

Den överlägsna vattenrenaren!

Bluewater Pro är kanske den mest kraftfulla och mest kompakta vattenrenaren på marknaden och används både för professionella miljöer och hemmabruk.

Bluewater Pro är perfekt för professionella kök, hotell och sjukhus och används dels för att rena vatten för dryck och matlagning samt för att motverka kalkavlagringar och skapa kristallklart vatten vid diskning och strykning.

För hemmamiljön kan Bluewater Pro användas för att skapa ett komplett vattenreningssystem som täcker hela huset. Den unika svenska lösningen renar allt inkommande vatten, oavsett om det är brunnsvatten, insjövatten eller till och med bräckt vatten direkt från Östersjön förvandlar Bluewater Pro det utan problem till välsmakande hälsosammare dricksvatten.

SuperiorOsmosis™

SuperiorOsmosis™ är Bluewaters egen patenterade teknik som öppnar upp för en helt ny generation vattenrenare både när det gäller prestanda och design. Vattenreningstekniken har utvecklats i Sverige med målet att kunna leverera rent vatten 24 timmar om dygnet. Den nya tekniken är energisnål och tar vara på vattnet. Bluewaters SuperiorOsmosis™- teknik levererar upp till 70% rent vatten och endast 30% spillvatten. I traditionella RO- system är förhållandet istället det motsatta, upp till 70% spillvatten och endast 30% rent vatten.

En unik lösning som även renar bräckt Östersjövatten!

Över 70 procent av jordens yta är täckt av hav. Merparten av vattnet går inte att dricka, men Bluewater Pro tänjer på gränserna genom sin unika förmåga att omvandla bräckt Östersjövatten till hälsosammare dricksvatten.

Mängd renat vatten

Produktfördelar

  • Mindre vattenåtgång med patenterad cirkulationsteknik
  • Effektiv lösning för spillvatten
  • Direkt flöde, som inte kräver vattentank
  • Renar upp till 5,6 liter vatten/minut (342 liter vatten/timme)
  • Marknadsledande vattenreningsteknik
  • Låg energiförbrukning
  • Låga underhållskostnader
  • Kompakt format och snygg svensk design
  • Renar bräckt vatten

Så installerar du en Bluewater Pro