Bluewater Spirit

Smaka på skillnaden!

Professionella kockar är noga med kvalité på varje enskild råvara och vill inte att klor och andra föroreningar i kranvatten ska påverka smaken på maten. När en sås reduceras och vattnet dunstar bort, koncentreras kranvattnets föroreningar. När ris kokas på kranvatten absorberar riset de föroreningar som finns i vattnet.

Det finns därför all anledning att använda en vattenrenare som tar bort föroreningar, inte bara i dricksvattnet, utan även i maten. Med Bluewater Spirits unika SuperiorOsmosis™-teknik skapas rent vatten som förhöjer smakerna på allt från varma soppor och grytor till kalla sorbeter och is, samtidigt som det skapar en mer hälsosam livsstil .

SuperiorOsmosis™

SuperiorOsmosis™ är Bluewaters egen patenterade teknik som öppnar upp för en helt ny generation vattenrenare både när det gäller prestanda och design. Vattenreningstekniken har utvecklats i Sverige med målet att kunna leverera rent vatten 24 timmar om dygnet. Den nya tekniken är energisnål och tar vara på vattnet. Bluewaters SuperiorOsmosis™- teknik levererar upp till 70% rent vatten och endast 30% spillvatten. I traditionella RO- system är förhållandet istället det motsatta, upp till 70% spillvatten och endast 30% rent vatten.

Mängd renat vatten

Produktfördelar

  • Mindre vattenåtgång med patenterad cirkulationsteknik
  • Effektiv lösning för spillvatten
  • Direkt flöde och kräver därför ingen vattentank
  • Renar upp till 3 liter vatten/minut (180 liter vatten/timme)
  • Marknadsledande vattenreningsteknik
  • Låg energiförbrukning
  • Låga underhållskostnader
  • Kompakt format och snygg Svensk design

Så installerar du en Bluewater Spirit