SuperiorOsmosis™

A super-efficient approach to purifying tap water.

Tekniken SuperiorOsmosis™ är utvecklad i Sverige och genererar en enastående reningseffektivitet, driftskapacitet och livslängd för våra vattenrenare. Den avancerade reningstekniken används i Bluewaters kompakta och effektiva vattenrenare Bluewater Spirit och Pro.

SuperiorOsmosis™ ger användarna ett direkt flöde av rent vatten säkert att dricka, skölja frukt och grönsaker i och laga mat med. Tekniken skapar ett vattenflöde på upp till 3 liter vatten/minut med Bluewater Spirit och 5,7 liter vatten/minut med Bluewater Pro.

Ibland riktas kritik mot vattenåtgången i traditionella system för omvänd osmos (RO-system), men Bluewater har löst problemet genom att dramatiskt minska andelen spillvatten som uppstår vid filtreringsprocessen. Den nya tekniken är energisnål och tar vara på vattnet. Bluewaters SuperiorOsmosis™- teknik levererar upp till 70% rent vatten och endast 30% spillvatten. I traditionella RO- system är förhållandet istället det motsatta, upp till 70% spillvatten och endast 30% rent vatten.

SuperiorOsmosis™ tar bort föroreningar som kemikalier, läkemedelsrester, mikroorganismer och giftiga metaller som bly, ner till 0,0001 mikron (500 000 gånger mindre än diametern av ett hårstrå).

SuperiorOsmosis™

SuperiorOsmosis™ är Bluewaters egen patenterade teknik som öppnar upp för en helt ny generation vattenrenare både när det gäller prestanda och design. Vattenreningstekniken har utvecklats i Sverige med målet att kunna leverera rent vatten 24 timmar om dygnet. Den nya tekniken är energisnål och tar vara på vattnet. Bluewaters SuperiorOsmosis™- teknik levererar upp till 70% rent vatten och endast 30% spillvatten. I traditionella RO- system är förhållandet istället det motsatta, upp till 70% spillvatten och endast 30% rent vatten.

Water efficiency

Så här fungerar det

SuperiorOsmosis™ är en väl fungerande, beprövad teknik som är skyddad av internationella patent. Den gör att vi kan leverera kranvatten snabbare och med en högre reningsgrad än våra konkurrenter. Med våra SuperiorOsmosis™-lösningar kan vi avlägsna de farligaste ämnena som klor, organiska föroreningar, partiklar, bly, arsenik och andra giftiga metaller, plus läkemedelsrester som hormoner.

SuperiorOsmosis Technology